Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

SCRIPTIE - WO I IN SCHOOLBOEKEN

In haar scriptie onderzocht Freya De Coster hoe de onderwijsinstellingen tijdens het interbellum met het pas verteerde oorlogsgebeuren omgingen.

SCRIPTIE - DE DE GROTE OORLOG EN IK

Emma Lansens ontwikkelde een inlevingsspel over de Eerste Wereldoorlog voor kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs. Ze won hiermee "De Gouden Dobbelsteen" van het Centrum voor Informatieve Spelen.

SCRIPTIE - EEN KLAPROZENEXPLOSIE.

Is de herdenking van "100 Jaar Groote Oorlog" in Vlaanderen té Vlaams, té weinig wetenschappelijk en te sterk geënt op economische belangen? In haar scriptie analyseerde Birgit Leenknegt de kritieken van historici op het Vlaamse herdenkingsproject.

SCRIPTIE - BIER, HOP EN DE EERSTE WERELDOORLOG

Elien Raes deed onderzoek naar bier, de productie ervan in de brouwerijen en naar de gebruikte grondstof hop tijdens WOI in de onbezette regio Groot-Poperinge. Een boeiend verhaal van een populaire drank en haar bijzondere grondstof in de Groote Oorlog.

SCRIPTIE - De Belgisch-Duitse historicicommissie te Leuven van 1956 tot 1958

Master in de geschiedenis Jens Horbach focust in zijn scriptie op de gezamenlijke Belgisch-Duitse historicicommissie die in 1956 werd opgericht om de Leuvense gebeurtenissen tijden Wereldoorlog I te onderzoeken.

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog - De eerste inzendingen

In het kader van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog gaat Scriptie vzw samen met het Departement internationaal Vlaanderen op zoek naar bachelor- en masterproeven over de Eerste Wereldoorlog. Nu de deadline voor de eerste zittijd is verstreken, stromen de eerste inzendingen binnen. Zes pas afgestudeerden stuurden reeds hun scriptie over de Groote Oorlog in.

SCRIPTIE - WOI in België: het dagelijks leven in Limburg

In haar eindwerk zoomt Sarah Gelaesen in op het dagelijkse leven tijdens WOI in Limburg. Na een korte schets van het verloop van WOI in Limburg, gaat ze dieper in op enkele Limburgse verhalen.

SCRIPTIE - Propaganda in de Eerste Wereldoorlog

“Waarom de Groote Oorlog niet eens bekijken vanuit een andere invalshoek, waarbij niet alleen de historische feiten worden benadrukt?”, dachten Julie Dumon en Hermien Vanoosthuyse. Zij gingen in het zesde leerjaar aan de slag met het boeiende onderwerp ‘propaganda in de Eerste Wereldoorlog’.

SCRIPTIE - Ontwerpen van een educatief pakket rond WOI

Robin Van hamme en Tiana Vander Vreken ontwikkelden een educatief pakket over Wereldoorlog I voor de leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs.

SCRIPTIE - Een doekje vol… Conflict, WOI en vrede in de klas

Melissa Vandenberghe, Bieke Naessens en Sara Vermarcke, kregen als toekomstige kleuteronderwijzeressen tijdens hun opleiding aan de Katholieke Hogeschool Vives de opdracht om de Eerste Wereldoorlog, via kunstvormen, bij kleuters aan de man te brengen. Ze grepen de Eerste Wereldoorlog aan om de oudste kleuters te doen inleven in situaties van conflict en vrede, om zo een houding van actief respect te stimuleren.

Pagina's