Overslaan en naar de inhoud gaan

Historicus Lode Wils gaat in Historikerdialog op 26/2

UGentMemorie, CEGESOMA en de Duitse ambassade organiseren op 26 februari een debatavond/lezing met Lode Wils over het aandeel van de Duitse Flamenpolitik in de Vlaamse natievorming. 

De Eerste Wereldoorlog had een blijvende impact op de communautaire geschiedenis van België. De oorlog stuwde het Belgische nationalisme naar grote hoogten, maar leidde ook tot de opkomst van een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme. De DuitseFlamenpolitik met als speerpunt de vernederlandsing van de Gentse universiteit speelde in die botsing een omstreden rol.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Gentse universiteit een speelbal in de Flamenpolitik van de Duitse bezetter. Na jaren van strijd om een vernederlandste universiteit kregen de Vlamingen in 1916 "hun" universiteit uit handen van de bezetter. De medewerking aan deze Vlaamse Hoogeschool was een breekpunt tussen passivisten en activisten.

Op donderdag 26 februari gaan een Belgische en Duitse historicus in dialoog over het activisme, de Flamenpolitik en de impact op de Vlaamse Beweging.

  • Lode Wils (1929) is historicus en emeritus hoogleraar van de KULeuven. Hij is bekend voor zijn onderzoek en kennis over de Vlaamse Beweging. Zijn standaardwerk Flamenpolitik en activisme. De Vlaamse Beweging tegenover België tijdens de Eerste Wereldoorlog (1974) werd onlangs opnieuw uitgebracht. Wils was zijn hele carrière lang een geëngageerd historicus die de polemiek niet schuwde.
  • Gerhard Hirschfeld (1946) is professor aan de faculteit geschiedenis in Stüttgart. Zijn onderzoeksgebied beslaat Duitsland tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van Nederland in de 20ste eeuw. Hij is de geknipte gesprekspartner voor Lode Wils.
  • Historicus Antoon Vrints (UGent) leidt in en modereert het gesprek

Praktische info:

  • 26 februari 2015, 19u30 tot 21.30 (deuren 19u, aansluitend receptie)
  • Auditorium Thomas, Rommelaere Instituut, Kluyskensstraat 27, Gent
  • Inkom is gratis maar de plaatsen beperkt, dus gelieve in te schrijven via de website van de Historikerdialog.