Overslaan en naar de inhoud gaan

Conflictlandschappen in vogelperspectief -- 15-17 mei 2014, Ieper

Het archeologisch onderzoek naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft het laatste decennium een sterke groei gekend. Luchtfoto’s en andere remote sensing data (LiDAR, geofysische prospectiemethodes) spelen een belangrijke rol in de studie van deze conflictlandschappen en het archeologische erfgoed uit deze periodes.

Het In Flanders Fields Museum en de Vakgroep Archeologie (UGent) organiseren in het kader van het Europese Project Archaeolandscapes Europe een internationale conferentie rond deze thematiek waarbij onderzoekers uit diverse disciplines (archeologen, geografen en historici) samengebracht worden.

Thema’s die behandeld worden:

- Gebruik van historische luchtfoto’s voor de studie van conflictlandschappen en archeologie van WOI & WOII

- Archeologische prospectiemethodes van conflictlandschappen

- Integratie van diverse methodes (archeologische luchtfotografie, geofysische prospectie, Lidar)


Deze conferentie gaat door in het CC Het Perron, Fochlaan 1 te Ieper van 15 tot 17 mei 2014. Het volledige programma kan online geraadpleegd worden op de conferentiewebsite.

Ga naar volgende link voor meer inlichtingen:http://www.conflictlandscapes2014.ugent.be/