Schrijf geschiedenis met jouw scriptie over Wereldoorlog I en win tot €1.000 !

De Eerste Wereldoorlog of de 'Groote Oorlog' was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Het vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Miljoenen militairen en burgers vonden hierbij de dood.

100 jaar na deze feiten hebben de gebeurtenissen van '14-'18 nog steeds een fundamentele invloed op onze maatschappij.

Het is van groot belang om de herinnering aan de Groote Oorlog levendig te houden en de bewustwording bij de jongere generaties te stimuleren.

Om die reden richten het Departement Buitenlandse Zaken en Scriptie vzw de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in. Met deze prijs willen we kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen.

Schrijf of schreef jij een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan je onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.INSCHRIJVEN